Subsidies en premies dakisolatie 2017

Laatste update 3 januari 2017 –  Door je dak te isoleren kan je heel wat geld uitsparen en geniet je van een comfortabele woonomgeving. Om je aankoop nog sneller terug te verdienen kan je gebruikmaken van diverse premies en vergoedingen voor dakisolatie. Hierna volgt een handig overzicht van alle voordelen die je kan aanvragen in 2017.

 

Snel naar: netbeheerderspremieverlaagd BTW-tariefbelastingvoordeel

 

 

1. Netbeheerder premie voor dakisolatie 2017

Zowel zelf geplaatste dakisolatie als de plaatsing door een geregistreerde aannemer komen in Vlaanderen in aanmerking voor een isolatiepremie van de netbeheerder (Eandis of Infrax). Indien je de isolatiewerken zelf uitvoert, zal de premie wel lager liggen dan bij isolatiewerken door een aannemer. Prijzen aanvragen bij isolatiespecialisten kan op deze pagina.

 

Het isoleren van de zoldervloer komt ook in aanmerking als er geen verwarmde woonvertrekken in de zolderkamers aanwezig zijn. Hou er rekening mee dat de vergoeding geldt voor dak- of zoldervloerisolatie, en niet voor beide.

 

Subsidies dakisolatieVoorwaarden dakisolatiepremie

Je moet kijken naar de datum op de eindfactuur om te weten in welk jaar je recht hebt op een premie. De datum van betaling heeft hierop geen invloed. Jouw woning moet ook voor 1 januari 2006 aangesloten zijn op het distributienet van de netbeheerder.

 

Ook het isolatiemateriaal moet aan bepaalde voorwaarden voldoen: om recht te hebben op de premie voor dakisolatie moest de Rd-waarde van het dakisolatiemateriaal in 2016 minimaal 3,5 m² K/W bedragen. In 2017 is deze minimale Rd-waarde verhoogd naar 4,5 m² K/W. Dit mag worden bekomen door de plaatsing van meerdere lagen, maar hou er rekening mee dat al bestaande isolatielagen en de afwerkingslaag niet mogen meegerekend worden. De minimale Rd-waarde moet dus enkel met nieuw geplaatst isolatiemateriaal worden bereikt.

 

Hoe dakisolatiepremie aanvragen?

Een premie aanvragen kun je het gemakkelijkst online doen, al kun je natuurlijk ook de aanvraagformulieren downloaden op de website van je netbeheerder en per post opsturen. Jouw netbeheerder moet die formulieren ten laatste een jaar na de factuurdatum ontvangen hebben. Daarna kan het tot 6 maanden duren vooraleer de premie wordt uitbetaald. Je kunt maar één keer per jaar een aanvraagdossier indienen.

 

Als je de isolatie hebt laten plaatsen door een aannemer, zullen de premies waar je recht op hebt dubbel zo hoog zijn als wanneer je de plaatsing zelf hebt verricht. Precieze bedragen ontdek je in het volgende stuk.

Dakisolatie premies

 

Hoeveel bedraagt de dakisolatiepremie?

Voor dakisolatie met een eindfactuur in 2017 krijg je, indien je aan de voorwaarden voldoet, een vergoeding van 6 euro per vierkante meter bij plaatsing door een aannemer. Doe-het-zelvers kunnen zich verwachten aan een subsidie van 3 euro per m².

 

Voor personen die recht hebben op sociale maximumtarieven voor gas en elektriciteit (de zogenaamde beschermde afnemers) gelden de volgende bedragen: 10,50 euro per m² bij plaatsing door een aannemer en 5,25 euro per m² bij zelfplaatsing.

 

Heb je nog een eindfactuur van dakisolatie uit 2016? Dan zijn dit de premies die je nog tot uiterlijk 12 maanden na de datum op deze factuur kan aanvragen:

Rd-waarde minimum 3,5 m² K/W:

– Plaatsing door aannemer: 6 euro per m²

– Zelf plaatsen: 3 euro per m²

 

Rd-waarde minimum 4 m² K/W:

– Plaatsing door aannemer: 7 euro per m²

– Zelf plaatsen: 3,5 euro per m²

 

Rd-waarde minimum 4,5 m² K/W:

– Plaatsing door aannemer: 8 euro per m²

– Zelf plaatsen: 4 euro per m²

 

Voor beschermde afnemers worden deze bedragen voor dakisolatiewerken met een eindfactuur in 2016 verhoogd met nog eens 50%.

 

Erkende aannemers kunnen, naast je dak isoleren, ook helpen bij het kiezen van dakisolatiematerialen die de vereiste Rd-waarde halen.

✓ Klik hier om vrijblijvend prijzen op maat aan te vragen bij erkende isolatiespecialisten.

 

Wie zijn dak wil isoleren, doet er goed aan om zich op voorhand goed te informeren over de mogelijke financiële tussenkomsten waar hij recht op geeft. Dit kan je immers een pak geld doen besparen. Naast de hierboven besproken premies, geven sommige steden en gemeenten ook nog bijkomende premies. Dit zal vooral het geval zijn wanneer je kiest voor milieuvriendelijke isolatiematerialen (zoals hennep, schapenwol of vlas).

 

 

 

2. Verlaagd BTW-tarief

Als je isolatiewerken laat uitvoeren in een privéwoning die ouder dan 10 jaar is, kom je in aanmerking voor een verlaagd BTW-tarief. Je betaalt dan slechts 6% BTW in plaats van het gebruikelijke tarief van 21%. Deze regeling kan dus een flinke vermindering van de kosten betekenen!

 

 

 

3. Belastingvermindering dakisolatie

De federale overheid geeft je voor werken uitgevoerd in 2016 een belastingvermindering van 30% op het factuurbedrag wanneer je hebt geïnvesteerd in dakisolatie.

 

Dakisolatie premieDe vermindering geldt voor iedereen die belastingplichtig is in België. Het maakt geen verschil of je eigenaar bent of huurder. Je hoeft de woning zelfs niet zelf te betrekken. Voor meer info over dit fiscaal voordeel kan je terecht in het artikel “Dakisolatie en belastingvermindering“.

 

Het verkrijgen van deze belastingvermindering is wel gekoppeld aan een aantal voorwaarden. Zo moet de dakisolatie worden geplaatst door een geregistreerd aannemer. Deze moet jou een attest bezorgen waarin hij bevestigt dat de werken die hij heeft uitgevoerd wel degelijk in aanmerking komen voor de betreffende vermindering. Nieuwbouwwoningen vallen uit de boot: bij aanvang van de werken moet jouw woning minimum 5 jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen. De meest technische voorwaarde stelt dat het isolatiemateriaal een minimale Rd-waarde moet hebben van 2,5 m² K/W (in geval van dakisolatie met eindfactuur in 2016).

 

De vermindering wordt begrensd tot een bedrag van 3070 euro. Deze maatregel wordt overigens vanaf 2017 afgeschaft, al is er wel een overgangsmaatregel voorzien. Je moet dan onder meer een aannemingsovereenkomst gesloten hebben én een voorschot betaald hebben in 2016. De eindfactuur moet dan betaald worden in 2017 en de minimale Rd-waarde bedraagt hierbij 4,5 m² K/W.

 

 

Een nuttig weetje is nog dat de isolatie van de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping ook in aanmerking komen voor deze belastingvermindering, op voorwaarde dat kan worden aangetoond dat de zolder onbewoonbaar is (bijvoorbeeld als de zolder niet wordt verwarmd). Je kunt de vermindering aanvragen door het invullen van de daarvoor voorziene codes in de aangifte van de personenbelasting.

 

Erkende isolatiespecialisten kunnen naast het uitvoeren van de isolatiewerken ook helpen bij het kiezen van dakisolatiemateriaal waarmee je in aanmerking komt voor deze belastingvermindering. Klik hier voor gratis online offertes.