Belastingvermindering dakisolatie 2017

Laatste update 4 januari 2017 – Dakisolatie is een interessante manier om je energiefactuur naar beneden te halen. Naast de voordelige premies was er tot 2016 een belastingvermindering. Voor 2017 is er echter een overgangsmaatregel. Ontdek hier de voorwaarden en bedragen voor dit belastingvoordeel bij het isoleren van daken.

 

De belastingvermindering voor dakisolatie bedraagt 30% van het factuurbedrag, ongeacht je inkomsten. De vermindering bedraagt maximaal 3070 euro. Daarbovenop kan je dit voordeel ook combineren met premies en het verlaagde BTW tarief.

✓ Klik hier om vrijblijvend prijzen op maat aan te vragen bij isolatiespecialisten.

 

 

Belastingvermindering dakisolatieOvergangsmaatregel 2017

Zoals reeds gezegd is deze belastingvermindering niet meer van kracht in 2017. De overheid heeft echter een overgangsmaatregel vastgelegd. Er zijn enkele voorwaarden waaraan je moet voldoen om alsnog van het belastingvoordeel te genieten:

 

– Je moet in 2016 een aannemingsovereenkomst hebben gesloten. Een gehandtekende bestelbon of een schriftelijke bevestiging van een offerte gelden hier als bewijs.

 

– Daarnaast moet je ook in 2016 al een voorschot betaald hebben. Dit bedrag wordt vastgelegd in samenspraak met de aannemer. De eindfactuur moet in 2017 betaald worden.

 

– Ten slotte is er de verhoging van de minimale Rd-waarde van het isolatiemateriaal. Deze bedraagt 4,5 m²K/W in plaats van de 2,5 m²K/W die tot 2016 gold.

 

 

Voorwaarden voor de belastingvermindering

Om recht te hebben op belastingvermindering bij dakisolatie zijn er enkele voorwaarden:

 

 

1. Zelf plaatsen is niet toegelaten!

In tegenstelling tot de isolatiepremies, waarop ook doe-het-zelvers kunnen rekenen bij het uitvoeren van isolatiewerken aan het dak, moet je steeds een beroep doen op een geregistreerde aannemer om in aanmerking te komen voor deze belastingvermindering.

 

Het prijsvoordeel maakt het vaak interessanter om de isolatiewerken te laten uitvoeren door een aannemer dan zelf aan de slag te gaan. Je kan hiervoor ons rekenvoorbeeld bekijken in het artikel “Prijs dakisolatie laten plaatsen“.

 

 

2. Isolatiewaarde en dikte van de isolatie

Het nieuwe isolatiemateriaal voor het dak moest tot 2016 een minimale Rd-waarde behalen van 2,5 m²K/W (vierkante meter Kelvin per Watt). Sinds 1 januari 2017 is deze minimale waarde echter verhoogd naar 4,5 m²K/W. Hoeveel centimeter dakisolatie dit is, zal afhangen van het type materiaal dat gebruikt wordt. Het is ook mogelijk om verschillende lagen isolatie over elkaar te plaatsen. Dit moet dan wel duidelijk vermeld staan op de factuur.

 

 

3. De zoldervloer isoleren kan ook

Wanneer je de zolder niet gebruikt als woonruimte en deze dus niet verwarmd wordt, is het ook toegelaten om de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping te isoleren in plaats van het dak. Dit zal voorkomen dat de zolder ongewenst opgewarmd wordt. Dit levert dus ook een besparing op je energiefactuur op.

 

 

4. Correcte factuur

De aannemer die je dakisolatie plaatst, moet steeds vermelden op welk adres de werken uitgevoerd werden en op naam van welke persoon. Daarnaast moet ook de ouderdom van de woning vermeld staan. Afzonderlijke kosten, zoals bijvoorbeeld de dakafwerking, moeten duidelijk afzonderlijk geprijsd staan. Ook de formule “Verklaring met toepassing van artikel 6311 van het KB/WIB 92 betreffende de uitgevoerde werken die zijn bedoeld in artikel 14524 §1 eerste lid, 1° tot 6° van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992” moet vermeld worden.

 

5. Ouderdom van de woning

Op het moment dat je de dakisolatie laat plaatsen, moet je huis minstens vijf jaar in gebruik genomen zijn als woning. Opgelet: kamers in gemeenschappelijke gebouwen, studentenkamers, kamers voor seizoensarbeiders en (delen van) gebouwen die alleen voor professionele doeleinden gebruikt worden, komen niet in aanmerking.

 

 

6. Eigenaar, huurder of verbouwer

Iedereen die belastingplichtig is in België, kan aanspraak maken op de belastingvermindering voor dakisolatie. Je hoeft dus geen eigenaar of bewoner te zijn van de woning. Ook huurders en verbouwers kunnen het belastingvoordeel aanvragen.

 

Wil je je dak laten isoleren door een professional?
✓ Klik hier om vrijblijvend prijzen op maat aan te vragen bij isolatiespecialisten.

 

Hoe belastingvermindering voor dakisolatie aanvragen

De aanvraag van je belastingvermindering moet rechtstreeks gebeuren op je belastingaangifte. Deze bevat een specifieke rubriek voor de belastingvermindering door energiebesparende uitgaven. Een kopie van de factuur en het betalingsbewijs moeten steeds toegevoegd worden aan de belastingaangifte.

Belastingsvoordeel dakisolatie

 

Bij indiening via Tax-On-Web moeten de documenten niet opgestuurd worden. Ze moeten wel goed bewaard worden voor een eventuele controle. Belangrijk om weten is dat de betalingsdatum ook bepaalt voor welk inkomstenjaar het voordeel telt en niet de factuurdatum.

 

Let op! Voor de aanvraag van premies en subsidies gelden andere regels en werkwijzen. Deze vind je allemaal terug in het artikel dakisolatiepremies.

 

 

Belastingsvoordeel dak isolerenMaximumbedrag en aandachtspunten

De belastingvermindering voor dakisolatie bedraagt 30% van het factuurbedrag, ongeacht je inkomsten. De vermindering bedraagt maximaal 3070 euro. Bekijk zeker of je voldoet aan alle voorwaarden om alsnog voor deze belastingvermindering in aanmerking te komen.

 

Kies steeds voor een aannemer die zich gespecialiseerd heeft in dakisolatie plaatsen. Zo ben je zeker dat alle richtlijnen voor de belastingvermindering gevolgd worden en ben je ook gerust dat de plaatsing correct gebeurt en er wordt gekozen voor een geschikt isolatiemateriaal.

 

Klik hier om een vrijblijvende offerte aan te vragen.