Belastingvermindering dakisolatie

Laatste update 8 januari 2018 – Dakisolatie is een interessante manier om je energiefactuur naar beneden te halen. Naast de voordelige premies was er tot 2016 een belastingvermindering van 30%. Dit voordeel is nu afgeschaft, al was er voor 2017 nog een overgangsmaatregel. Ontdek hier de voorwaarden en bedragen voor dit belastingvoordeel bij het isoleren van daken.

 

Wil je je dak laten isoleren door een professional?
✓ Klik hier om vrijblijvend prijzen op maat aan te vragen bij isolatiespecialisten.

 

Belastingvermindering dakisolatieOvergangsmaatregel 2017

Zoals reeds gezegd is deze belastingvermindering niet meer van kracht in 2018. Voor inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) kan je enkel nog een belastingvermindering bekomen indien je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 

– Je moet in 2016 een aannemingsovereenkomst hebben gesloten. Een gehandtekende bestelbon of een schriftelijke bevestiging van een offerte gelden hier als bewijs.

 

– Daarnaast moet je ook in 2016 al een voorschot betaald hebben. Dit bedrag wordt vastgelegd in samenspraak met de aannemer. De eindfactuur moet je uiterlijk op 31 december 2017 betaald hebben. Je kan deze inbrengen voor aanslagjaar 2018.

 

– Op het moment dat je de dakisolatie laat plaatsen, moet je huis minstens vijf jaar in gebruik genomen zijn als woning. Opgelet: kamers in gemeenschappelijke gebouwen, studentenkamers, kamers voor seizoensarbeiders en (delen van) gebouwen die alleen voor professionele doeleinden gebruikt worden, komen niet in aanmerking.

 

– De werkzaamheden werden uitgevoerd door een erkend aannemer. Bovendien moet de aannemer bepaalde verplichte formuleringen (zoals o.a. het adres van de woning, de ouderdom en afzonderlijke kosten) op de factuur vermeld hebben.

 

 Iedereen die belastingplichtig is in België, kan aanspraak maken op de belastingvermindering voor dakisolatie. Je hoeft dus geen eigenaar of bewoner te zijn van de woning. Ook huurders en verbouwers kunnen het belastingvoordeel aanvragen.

 

– Ten slotte is er de verhoging van de minimale Rd-waarde van het isolatiemateriaal. Deze bedraagt 4,5 m²K/W in plaats van de 2,5 m²K/W die tot 2016 gold.

 

De belastingvermindering voor dakisolatie bedraagt 30% van het factuurbedrag, ongeacht je inkomsten. De vermindering bedraagt maximaal 3130 euro voor inkomstenjaar 2017. Daarbovenop kan je dit voordeel ook combineren met premies en het verlaagde BTW tarief.

✓ Klik hier om vrijblijvend prijzen op maat aan te vragen bij isolatiespecialisten.

 

 

Hoe belastingvermindering voor dakisolatie aanvragen

De aanvraag van je belastingvermindering moet rechtstreeks gebeuren op je belastingaangifte. Deze bevat een specifieke rubriek voor de belastingvermindering door energiebesparende uitgaven. Een kopie van de factuur en het betalingsbewijs moeten steeds toegevoegd worden aan de belastingaangifte.

 

Belastingsvoordeel dakisolatie

 

Bij indiening via Tax-On-Web moeten de documenten niet opgestuurd worden. Ze moeten wel goed bewaard worden voor een eventuele controle. Belangrijk om weten is dat de betalingsdatum ook bepaalt voor welk inkomstenjaar het voordeel telt en niet de factuurdatum.

 

Let op! Voor de aanvraag van premies en subsidies gelden andere regels en werkwijzen. Deze vind je allemaal terug in het artikel dakisolatiepremies.

 

 

Belastingsvoordeel dak isoleren

Andere premies en voordelen

De belastingvermindering mag dan wel zijn afgeschaft, toch kun je nog in aanmerking komen voor tal van premies en voordelen. Genoeg redenen dus om je dak te laten isoleren! Bovendien schrijft de Vlaamse dakisolatienorm voor dat alle daken van woningen én huurwoningen tegen 2020 verplicht geïsoleerd moeten zijn. Het gaat hierbij om woningen die voor 1 januari 2006 op het elektriciteitsnet aangesloten worden. Recentere woningen zijn doorgaans al voldoende geïsoleerd.

 

De netbeheerder (Infrax of Eandis) biedt premies aan van €6 per vierkante meter (bij uitvoering door een aannemer) of  €3 per vierkante meter (bij doe-het-zelven). Het is steeds aangewezen om de werken door een expert uit te laten voeren. Dan kun je bijvoorbeeld ook genieten van een verlaagd BTW-tarief van 6% als je woning minstens 10 jaar oud is.

 

Verder maak je ook nog aanspraak op een verbeteringspremie (bij combinatie met andere dakwerken) of een totaalrenovatiebonus (bij combinatie met andere energiebesparende maatregelen). Lees alles over premies voor dakisolatie in dit artikel.